Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 88
E-mail gr@revisorgade.dk

Nyheder & satser

Solceller og momsfradrag

02. august 2012

Ny praksis ændring hos SKAT betyder, at private, der investerer i et solcelleanlæg, ikke længere kan momsregistreres og dermed ikke kan fratrække købsmomsen.

Læs mere: Solceller og momsfradrag

Ulovlige aktionærlån - ny lov

02. august 2012

Regeringen vil med en ny lov sætte ind over for ulovlige aktionærlån. I et nyt lovforslag vil sådanne lån blive skattepligtige.

Læs mere: Ulovlige aktionærlån - ny lov

Kapitalafsastsatsen for 2012

02. august 2012

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 til 1 %.

Læs mere: Kapitalafsastsatsen for 2012

Fradragsret for kapitalpension

02. august 2012

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er den 22. juni 2012 blevet enige om at ændre reglerne for fradrag for kapitalpension – ændringerne får virkning fra 1. januar 2013.

Læs mere: Fradragsret for kapitalpension

Udvidet selvangivelse

02. december 2011

Fristen for at indberette tallene til din udvidede selvangivelse for 2011 er den 1. juli 2012. Hvis du indtaster via TastSelv Borger, kan du i de fleste tilfælde se din årsopgørelse med det samme.

Læs mere: Udvidet selvangivelse

Befordringsgodtgørelse

17. november 2011

Her kan du se satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 -
Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil og til erhvervsmæssig kørsel 

Læs mere: Befordringsgodtgørelse