Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 88
E-mail gr@revisorgade.dk

Nyheder & satser

Ulovlige aktionærlån - ny lov

02. august 2012

Regeringen vil med en ny lov sætte ind over for ulovlige aktionærlån. I et nyt lovforslag vil sådanne lån blive skattepligtige.

Læs mere: Ulovlige aktionærlån - ny lov

Kapitalafsastsatsen for 2012

02. august 2012

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 til 1 %.

Læs mere: Kapitalafsastsatsen for 2012

Fradragsret for kapitalpension

02. august 2012

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er den 22. juni 2012 blevet enige om at ændre reglerne for fradrag for kapitalpension – ændringerne får virkning fra 1. januar 2013.

Læs mere: Fradragsret for kapitalpension

Udvidet selvangivelse

02. december 2011

Fristen for at indberette tallene til din udvidede selvangivelse for 2011 er den 1. juli 2012. Hvis du indtaster via TastSelv Borger, kan du i de fleste tilfælde se din årsopgørelse med det samme.

Læs mere: Udvidet selvangivelse

Befordringsgodtgørelse

17. november 2011

Her kan du se satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 -
Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil og til erhvervsmæssig kørsel 

Læs mere: Befordringsgodtgørelse

Acontoskat for selskaber

17. november 2011

Selskaber skal i 2012 betale 1. rate af den ordinære acontoskat senest den 20. marts. Den 2. rate skal betales senest den 20. november. Den ordinære acontoskat er beregnet ud fra et gennemsnit af selskabets faktiskeskat for indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Den ordinære acontoskat beregnes af SKAT og opkræves med halvdelen af den beregnede skat i marts og den anden halvdel i november.

Læs mere: Acontoskat for selskaber