Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 88
E-mail gr@revisorgade.dk

Nyheder & satser

Acontoskat for selskaber

17. november 2011

Selskaber skal i 2012 betale 1. rate af den ordinære acontoskat senest den 20. marts. Den 2. rate skal betales senest den 20. november. Den ordinære acontoskat er beregnet ud fra et gennemsnit af selskabets faktiskeskat for indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Den ordinære acontoskat beregnes af SKAT og opkræves med halvdelen af den beregnede skat i marts og den anden halvdel i november.

Læs mere: Acontoskat for selskaber

Acontoskat og årsopgørelse

17. november 2011

Acontoskat betales to gange årligt i lige store rater
Selskaber har mulighed for at få nedsat raterne, hvis acontoskatten er enten for høj eller for lav.
Er acontoskatten for lav, kan selskabet foretage en "frivillig indbetaling" sammen med indbetalingen af den fastsatte rate.

Læs mere: Acontoskat og årsopgørelse