Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 88
E-mail gr@revisorgade.dk

Nyheder & satser

Udvidet selvangivelse

02. december 2011

Fristen for at indberette tallene til din udvidede selvangivelse for 2011 er den 1. juli 2012. Hvis du indtaster via TastSelv Borger, kan du i de fleste tilfælde se din årsopgørelse med det samme.

Læs mere: Udvidet selvangivelse

Befordringsgodtgørelse

17. november 2011

Her kan du se satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 -
Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil og til erhvervsmæssig kørsel 

Læs mere: Befordringsgodtgørelse

Acontoskat for selskaber

17. november 2011

Selskaber skal i 2012 betale 1. rate af den ordinære acontoskat senest den 20. marts. Den 2. rate skal betales senest den 20. november. Den ordinære acontoskat er beregnet ud fra et gennemsnit af selskabets faktiskeskat for indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Den ordinære acontoskat beregnes af SKAT og opkræves med halvdelen af den beregnede skat i marts og den anden halvdel i november.

Læs mere: Acontoskat for selskaber

Acontoskat og årsopgørelse

17. november 2011

Acontoskat betales to gange årligt i lige store rater
Selskaber har mulighed for at få nedsat raterne, hvis acontoskatten er enten for høj eller for lav.
Er acontoskatten for lav, kan selskabet foretage en "frivillig indbetaling" sammen med indbetalingen af den fastsatte rate.

Læs mere: Acontoskat og årsopgørelse