Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 88
E-mail gr@revisorgade.dk

Nyheder & satser

Skatten i 2016

18. september 2015

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2016. De er alle steget en lille smule.

Læs mere: Skatten i 2016

Hvornår skal konkursboer momsregistreres?

10. september 2015

Konkursboer, som ikke har været momsregistreret, har førhen kunnet udskyde momsafregningen til den afsluttende behandling af konkursboet i skifteretten. SKAT har ændret denne praksis vedrørende konkursboers fritagelse for pligten til at lade sig momsregistrere.

Læs mere: Hvornår skal konkursboer momsregistreres?

Afgifter på spil og konkurrencer

13. august 2015

Virksomheder, organisationer mv., der udbyder spil, skal registreres efter lov om afgifter af spil på virk.dk og betale spilleafgift til SKAT. Man skal registreres efter spilafgiftsloven inden, konkurrencen afholdes.

Læs mere: Afgifter på spil og konkurrencer

Beskatning af lejlighedsgaver

30. juni 2015

I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiver til lønmodtager af traditionelt præg som f.eks. fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang.

Læs mere: Beskatning af lejlighedsgaver

Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

24. juni 2015

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for 2014.

Læs mere: Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?

15. juni 2015

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ud fra et skatteretligt perspektiv ikke som almennyttige, hvorfor økonomisk støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke er fradragsberettigede for hverken personer eller virksomheder.

Læs mere: Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?