Vestjydsk Bogføringsbureau ApS
Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 88
E-mail gr@revisorgade.dk

Vision & Værdier

Vision

Virksomheden ønsker at fremstå som primær rådgiver for næringsdrivende og privatpersoner – med henblik på minimering af (men dog korrekt opgjort) skatte – og momstilsvar og optimering af indtjening – af hvad art tænkes kan.

Vort største virkeområde er lokalsamfundet i bred forstand; dertil dog klienter i regionen og lignende, hvor samarbejdet mere baseres på IT, og i mindre grad personlig kontakt.
Vi bekender os ikke til den højere teori, men bestræber os på at yde jordnær rådgivning til de, der måtte have behov herfor.

Værdier

Vi tilstræber at udføre opgaven på det kvalitetsmæssige niveau, der findes rimeligt, når der henses til opgavens kompleksitet, anvendelsesområde etc., idet naturligvis talbehandling og afstemning sker korrekt.

Medarbejdere skal overholde relevante krav: Uafhængighed, integritet, objektivitet, faglig kompetence, fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Tavshedspligten er uangribelig – både i offentlige rum og privatsfæren.

Enhver næringsdrivende/person kan – uanset profession – ydes den nødvendige assistance, men vi medvirker naturligvis ikke ved kriminelle transaktioner.

Såfremt vi begår fejl, er vore kunder sikret erstatning via forsikring for revisoransvar og garanti.

Hos os er det en saga blot at man som revisor går med slips, i grå habit og støvet hat.

vbb-ill3.jpg

Vi er medlem af:

fdr-logo